Màn hình android Zestech 12.3 inch (4 phiên bản)

14,000,00023,000,000

0908 563 172