Màn hình android Zestech 12.3 inch (4 phiên bản)

16,000,00025,000,000

0908 563 172