Key bản quyền phần mềm Vietmap Live ( 1 năm | 2 năm)

Giá liên hệ 0908 563 172

Các chức năng chính của phần mềm Vietmap Live:

Dẫn đường

Cảnh báo giao thông

Tìm kiếm địa điểm

Lưu vị trí

Chia sẻ vị trí

Cập nhật giao thông

Hiển thị trên Apple Carplay/.Android Auto

Tự động cập nhật dữ liệu 1 tuần 1 lần

0908 563 172